Slåss mot dyretesting!

Å slåss mot testing på dyr bør være mer enn en parole. Dessverre foregår masse dyreforsøk verden rundt i laboratoriene, også på testing av kosmetikk.

Historien om kampen mot dyretesting

Vi har slåss mot dyretesting i 30 år og vil fortsette å informere, opplyse og delta i kampen for dyrs rettigheter. Vi er stolte av at grunnleggerne av Lush alltid har vært lidenskapelig opptatt av dette i alle år, til og med lenge før de startet Lush.

Ingen av våre produkter eller noen av ingrediensene er testet på dyr. Vi handler aldri med leverandører som tester på dyr, uansett om det gjelder ”våre” ingredienser eller ikke. Om en leverandør foretar dyretester, handler vi aldri mer fra dem.

På denne måten er vi med å utøve press overfor bransjen. Ingen penger fra Lush går til selskaper som benytter seg av dyreforsøk. Vi ser ikke bare på råvarene vi selv kjøper fra et selskap, vi ser også på hva selskapet gjør i forhold til å teste andre råvarer enn de vi kjøper. 

Dette betyr at hvis vi ønsker å kjøpe glyserin som ikke er testet på dyr hos en produsent som dyretester en annen vare, så kjøper vi ikke noe fra dette selskapet. Hvis årsaken for eksempel er at glyserin blir testet for at det skal kunne brukes i mat, da kan vi ikke kjøpe det fra dem, selv om vi gjerne skulle brukt den i vår kosmetikk. Denne politikken betyr at vi kan være trygge på at de inntektene våre råvareleverandører genererer fra oss, ikke brukes til dyreforsøk. Dette betyr altså at vi ikke gjør forretninger med selskaper som har en etisk posisjon som er forskjellig fra vår egen, eller som driver virksomheten på en måte som går mot vår oppfatning.

Vi har bygget opp Lush med denne standarden fra dag én. Vi tror dette viser at det er mulig å utvikle, produsere og markedsføre et komplett utvalg av produkter uten å benytte seg av dyreforsøk. Vår strenge policy vedrørende dyreforsøk er unik. Vi har gått foran alene og ingen andre selskaper følger denne politikken.

Politikken vi har valgt kan være vanskelig å følge og det betyr at vi har et mindre utvalg av råvareprodusenter å velge mellom enn de fleste andre. Det nye kjemikalieregelverket REACH treffer oss hardere enn andre selskap som står i mot dyretesting. Selv om det er fullt mulig å drive uten dyretesting og oppfylle alle strenge regulatoriske krav til sikkerhet, så setter denne nye lovgivningen våre leverandører i fare for å bli involvert i dyreforsøk utført av en tredjepart.LUSH-prisen
Selv om vi har slåss mot dyretesting i alle år, har mesteparten av vårt fokus vært på vår egen strenge politikk for å unngå dyretestede produkter. 

Nå er det ikke lenger nok for oss å passivt vente på at dette skal ende. Vi bestemte oss derfor for å opprette en årlig pris, nemlig LUSH-prisen. Det årlige store fondet som deles ut på 2,5 millioner kroner er den største prisen innen sektoren for alternativer til dyretesting. 

Prisen fokuserer på utviklig av trygge tester av konsumprodukter uten å involvere dyr, alternativer til dyreforsøk når det gjelder medisiner, opplæring og informasjon om dyretesting, samt å sponse unge forskere. På denne måten blir alle hos LUSH, våre kunder og publikum involvert i kampen mot dyretesting.