Charity Pot - Søk om donasjon

Kjenner du til en frivillig driftet organisasjon som arbeider innen dyrevern, miljøvern eller menneskerettigheter/retten til et verdig liv, og som kunne ha god nytte av en pengedonasjon fra vårt fond Charity Pot?

Les mer om Charity Pot og søk om midler her.